Hem

NIB Programmering 

Tillverkar, distribuerar och underhåller IT-Verktyg

Lika självklart som att du behöver en kran för att lasta en båt eller en hammare för att slå i en spik så behöver du effektiva it-verktyg för att kunna göra ditt jobb. Vi har arbetat med att utveckla it-verktyg sen början av 80-talet. 

Vi har utvecklat en rad egna verktyg som säljs via licenser

Vi är faktiskt väldigt bra på det vi gör!

Historien om NIB Programmering

NIB Programmering grundades 1983. Det är ganska lång tid i denna bransch. På den tiden fanns knappt persondatorn. Claes Åkerberg, som grundade företaget insåg dock att datorn kunde vara ett bra hjälpmedel i lantbrukets företagsledning och att de datorer och program som fanns tillgängliga var både dyra och svåra att använda. 

Våra första produkter var foderstatsprogram för fickdatorer. Ett av dessa blev sedermera det så kallade Komatte som kom att ersätta SHS klassiker Foderkalle när man började beräkna foderstater med AAT/PBV-systemet. Snart kom dock persondatorn och med den efterfrågan på PC-program från lantbrukare, lantbruksskolor, rådgivare och foderförsäljare. Och det är dessa som än idag är NIB Programmerings största kundgrupper. 

Vi utvecklar dock andra program för andra näringar också. Exempel på dessa är vårdsektorn, skeppsmäkleri, panntillverkare, försöksgårdar mm. Även specialdesignade program ingår i sortimentet. 

Idag arbetar vi med de flesta moderna programspråk och vi lär oss nya tekniker hela tiden. Som vi alltid gjort.

Vi hoppas kunna fortsätta att utveckla nya produkter för svenskt näringsliv i många år framöver.

Produkter

NIB Växtodling

NIB Växtodling är ett helt nytt webbaserat växtodlingsprogram för planering och uppföljning.

Läs mer om växtodlingsprogrammet

NIBStat

NIBStat är ett helt nytt webbaserat foderstatsprogram för mjölkkor, ungnöt och får.

Läs mer om NIBStat

NIB Optimera

Optimera är ett helt nytt webbaserat optimeringsprogram för foderblandningar.

Läs mer om optimeringsprogrammet

NIB Utfodra ko, ungnöt, gris, häst, får och get

NIB Utfodra är ett helt nya och mycket lättanvända webbaserade foderstatsprogram.

Läs mer om våra mest lättanvända foderstatsprogram

NIB Driftsgrensanalys

Ett helt nytt och revolutionerande verktyg för att dela upp bokföringen på olika produktionsgrenar.

Läs mer om våra ekonomiprogram

NIB Faktura

NIB Faktura är ett lättanvänt faktureringsprogram.

Läs mer om faktureringsprogrammet

NIB Näringsberäkning

NIB Näringsberäkning för människa är ett roligt verktyg för att lära sig mer om vår kost

Läs mer om näringsprogrammet

NIB Elevpraktik

NIB Elevpraktik är ett verktyg som naturbruksgymnasier använder för att planera och följa upp elevpraktik.

Läs mer om planeringsprogrammet

Programavtal för naturbruksgymnasier

Ett programavtal innebär att naturbruksgymnasiet betalar en årlig avgift och därmed får det antal inloggningar behövs till våra produkter som är anpassade för användning av elever.

Läs mer om programavtalet

Blogg

Schemaläggningsprogram för Gröna arbetsgivare

Nu lanserar vi ett helt nytt schemaläggningsprogram för medlemsföretagen i Gröna arbetsgivare. Det är företag inom golfbanor, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, skogsbruk och djursjukvård. Med Gröna schemaläggning kan företagen enkelt göra scheman för sin personal. NIB Programmering har utvecklat verktyget och driftar det.

NIBStat manual

Vi har startat en ny hemsida för NIBStat, vårt stora foderstatsprogram. Du finner den på om.nibstat.se.

Våra kunder