NIB Programmering grundades 1983. Det är ganska lång tid i denna bransch. På den tiden fanns knappt persondatorn. Claes Åkerberg, som grundade företaget insåg dock att datorn kunde vara ett bra hjälpmedel i lantbrukets företagsledning och att de datorer och program som fanns tillgängliga var både dyra och svåra att använda. 

Våra första produkter var foderstatsprogram för fickdatorer. Ett av dessa blev sedermera det så kallade Komatte som kom att ersätta SHS klassiker Foderkalle när man började beräkna foderstater med AAT/PBV-systemet. Snart kom dock persondatorn och med den efterfrågan på PC-program från lantbrukare, lantbruksskolor, rådgivare och foderförsäljare. Och det är dessa som än idag är NIB Programmerings största kundgrupper. 

Vi utvecklar dock andra program för andra näringar också. Exempel på dessa är vårdsektorn, skeppsmäkleri, panntillverkare, försöksgårdar mm. Även specialdesignade program ingår i sortimentet. 

Idag arbetar vi med de flesta moderna programspråk och vi lär oss nya tekniker hela tiden. Som vi alltid gjort.

Vi hoppas kunna fortsätta att utveckla nya produkter för svenskt näringsliv i många år framöver.