Verktygsmakare

 

NIB Programmering har under åren utvecklat många smarta IT-verktyg i diverse branscher. Ofta kommer idén från kunden och så tar vi fram verktyget. Här är några exempel

  • Hantering av dokument inom Skeppsmäkleri
  • Datafångst för panntillverkare
  • Fakturering för uppfödare
  • Dokumenthantering för konsultbyråer
  • Schemaläggningsprogram för golfbanor m fl branscher
  • Schemaläggning för jordbruksföretag
  • Tidredovisning för försöksgårdar
  • Analysverktyg för rådgivningsorganisationer

Ofta distribuerar och driftar NIB Programmering verktygen.