NIB Växtodling är ett helt nytt webbaserat växtodlingsprogram för planering och uppföljning.

Med programmet skapar du skiften som du gör alla registreringar på. Skiften med kartor kan importeras från SAM. Programmet är väldigt lättanvänt men har ändå alla avancerade funktioner. Det har helt nyutvecklade funktioner för gödselberäkningar t ex där man tydligt ser hur gödningsämnena tillförs till grödan i pedagogiska bilder.

Produktblad