Optimera är ett helt nytt webbaserat optimeringsprogram för foderblandningar.

Programmet är helt webbaserat. Du skapar blandningar utifrån råvaror som du kan hämta från olika tabeller eller som du matar in själv. Du anger vilka krav du har på fodret och programmet hittar själv den mest optimala blandningen utifrån linjär programmering.