Project Description

NIB Utfodra gris är en variant av det ovan nämnda NIB Utfodra. Det är ett jättekul och lärorikt verktyg för foderstatsberäkning för gris. Kan användas av naturbruksgymnasier, grisproducenter och rådgivare.

Produktblad