NIB Elevpraktik är ett verktyg som naturbruksgymnasier använder för att planera och följa upp elevpraktik. Det är helt webbaserat och fungerar på alla plattformar. Skolan skapar praktiken med alla dess moment och delar ut den till en klass. Eleverna i klassen loggar in på sina mobiler och registrerar alla moment de utför. Instruktörer, lärare och administratörer kan följa upp, kommentera och godkänna.