Ett helt nytt och revolutionerande verktyg för att dela upp bokföringen på olika produktionsgrenar, skapa nyckeltal och presentera. Intressant för både rådgivare och lantbrukare