Balar

Balar
En sån här bal innehåller ca 300 kg torrsubstans. Det motsvarar 3000 MJ eller energiinnehållet i 80 kg dieselolja. Det har växt på 1/20-dels ha.

Elevpraktik

Just nu testar vi ett helt nytt verktyg från NIB Programmering. Det är ett webbverktyg för registrering av elevpraktikmoment på naturbruksgymnasier. Det är Grönt centrum på Gotland som lägger ut elevpraktiker på olika grupper. Eleverna loggar in och registrerar eftersom de utför de olika momenten och sen kan instruktörer och lärare se hur arbetet på praktiken fungerar.

NIB Schack

Vad är det som gör schack så fascinerande? Vi gillar det i alla fall så mycket att vi skapat ett verktyg för att lära sig schackbrädet. Testa det schack.nib.se.