Inom kort lanserar vi en uppgradering av våra verktyg för schemaläggning inom de gröna näringarna. Det är ett verktyg som golfbanor, lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsföretag använder för att effektivare kunna göra scheman för sina anställda. Det har varit ett riktigt roligt projekt som vi gör tillsammans med Gröna arbetsgivare.