Vårt verktyg för att planera praktik för naturbruksgymnasier har rönt stort intresse. Den här filmen visar hur det fungerar. https://youtu.be/eSfYB1B4wBo