På Uddetorp testar vi ett nytt växtodlingsprogram som ska användas i undervisningen och på Grönt Centrum på Gotland fortsätter testerna av ett nytt verktyg för redovisning av praktikuppgifter för naturbrukseleverna.