Nu lanserar vi ett helt nytt schemaläggningsprogram för medlemsföretagen i Gröna arbetsgivare. Det är företag inom golfbanor, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning, skogsbruk och djursjukvård.

Med Gröna schemaläggning kan företagen enkelt göra scheman för sin personal.

NIB Programmering har utvecklat verktyget och driftar det.