Denna vecka lanserar vi en uppdatering av vårt APL-program. Det används av naturbruksgymnasier för att följa upp praktikmoment när eleverna är ute på praktik. Förbättringarna kommer nästan alltid från alerta användare som ser förbättringsmöjligheter. Det är så roligt att arbeta så!