Idag publicerar vi nyheter i blandningsfunktionen i foderstatsprogrammet NIBStat. Det är ett verktyg för beräkning av foderstater och foderlistor för mjölkkor, ungnöt och får. Detta foderstatsprogram har en lång historia. Det gjordes ursprungligen för MS-Dos och fanns också för handdator och kallades då för Komatte. Det har utvecklats i olika generationer och är nu ett helt modernt webbaserat verktyg som används av rådgivare, säljare, lantbrukare och naturbruksgymnasier. Våra användare brukar tycka att det är lättanvänt.