Just nu utvecklar vi ett riktigt roligt IT-verktyg. Det handlar om ett dataprogram som importerar data från ett större datalager. Programmet väljer ut de data som är relevanta och presenterar dem på ett tilltalande sätt. Det är lätt att använda för rådgivaren och det ger ett riktigt bra underlag som kunden känner igen sig i och gör att de båda snabbt får en samsyn om hur man ska gå vidare. Det är så IT-verktyg ska vara. Lätta att använda och ge ett bra resultat.