I vinter har vi jobbat mycket med olika hjälpsystem för våra produkter. Vi har utvecklat ett lättanvänt system som vi successivt implementerar i produkterna. Tanken är att användaren ska få rätt hjälp till rätt del av programmet. Sen måste det vara lätt att administrera också.