Att gödsla är viktigt. Att gödsla rätt är ännu viktigare. För mycket och för litet skämmer både gröda och miljö. I NIB Växtodling finns en funktion för beräkning av optimal gödselgiva som är ganska revolutionerande. Vi har utvecklat den i samverkan med rådgivare och lärare på naturbruksgymnasiet. Med hjälp av det så visas tydligt grödans behov i förhållande till näringsinnehållet i stallgödsel och handelsgödsel. Naturligtvis tas hänsyn till markkartering, förfrukt och odlingssystem. Mycket pedagogiskt och lärorikt. Perfekt för undervisning och för att ge insikter om gödsling och behov.