NIB Programmering har flera olika foderstatsprogram. Alla demonstreras som filmklipp på Youtube. Vårt mest visade klipp är NIB Utfodra Häst. Det är mycket populärt. Det är roligt för att det programmet visar på ett mycket enkelt sätt vilket behov av näring en häst har och hur olika fodermedel tillgodoser det behovet. Det är dessutom riktigt roligt och lärorikt att jobba med. https://youtu.be/-QTnUg9kGCM