Petra Gunnarsdotter studerar till civilingenjör på Linköpings universitet. Hon gör ett examensarbete inom informationsvisualisering och användarvänlighet där hon i samarbete med NIB programmering och Agrosolution AB utvecklar ett ekonomiskt analysprogram för lantbruksrådgivare. Det är ett jätteroligt projekt där hon frågar rådgivare och lantbrukare hur de uppfattar olika visuella presentationer.