En kund ringde häromdagen. Han har en uppfödning av kött där man köper in tjurkalvar som utfodras. Han använder vårt enklaste foderstatsprogram och han tyckte att det funkar så bra. Han gör foderanalyser och lägger in i programmet som bums räknar ut en foderstat. Han tyckte att fler köttproducenter borde ha ett sådant verktyg.