Nu har NIB Växtodling blivit ännu enklare att använda. När man börjar har de mer avancerade funktionerna dolts så att det blir enklare att komma igång. Det underlättar speciellt i undervisningssammanhang. Med en knapptryckning växlar man mellan enkelt och avancerat läge. Busenkelt!