Balar
En sån här bal innehåller ca 300 kg torrsubstans. Det motsvarar 3000 MJ eller energiinnehållet i 80 kg dieselolja. Det har växt på 1/20-dels ha.