Några av våra viktigaste dataprogram är de som naturbruksgymnasierna använder. Ett av dem är något som vi kallar NIB APL. Med det verktyget registrerar eleverna vad de gör på sin praktik och praktikvärdarna godkänner och kommenterar. På så sätt kan skolan följa upp all praktik. Sedan en månad tillbaka arbetar vi med att utveckla den produkten så att den blir ett ännu mer lättanvänt och säkert verktyg. Till vår hjälp har vi Kristofer som går en utbildning i objektorienterad programmering  och AI i Halmstad.