Denna vecka publicerar vi nyheter i vårt APL-program som används av naturbruksgymnasier runt omkring i Sverige. Det underlättar uppföljningen av praktikperioden för skola, elever och praktikvärdar. Det är roligt att se hur flitigt eleverna registrerar allt de lär sig under praktikperioden.