Naturbruksgymnasier använder vårt sk APL-program för att redovisa vad eleverna gör på sin praktik. Denna vecka publicerar vi lite uppdateringar som underlättar för elever, praktikplatsvärdar och administratörer. Som så ofta kommer idéerna från användarna. Vi är så tacksamma för alla inspel från kloka människor som ser hur man kan förenkla och förbättra.