Som programutvecklare tror man ofta att det är de stora förändringarna som är de viktiga. När man pratar med användarna inser man att ofta är det små detaljer som gör stor skillnad. De senaste veckorna har vi sett över och gjort lite småförändringar här och där som förhoppningsvis gör produkterna mer lättanvända. Vi är tacksamma för alla användare som kommer med alla de här tipsen. Ett exempel är att vi ska underlätta inloggningen i vårt verktyg där naturbruksgymnasiers och andra skolors elever registrerar alla moment de utför på praktik.