Oj, nu är det mycket nyheter i NIBStat. Vi har lagt till nya kontrollmått som räknar på kornas och få fodrets intagsmöjligheter. De bygger på data från NRC. Det ger ökad möjlighet att analysera foderstaten. Vi har även lagt till CAB-beräkning. Det blir även enklare få information om vad de olika kontrollmåtten betyder.