Denna vecka välkomnar vi Jämtlands Gymnasium där Torstaskolan börjar använda vårt APL-program för att registrera genomförda praktikmoment på den arbetplatsförlagda praktiken. Ett smidigt sätt att följa upp och registrera.