Det är mycket utbildningar som arbetar med våra foderstatsprogram just nu. Denna vecka är det en klass agronomstudenter på Sveriges Lantbruksuniversitet som skall beräkna foderblandningar för grisar med vårt verktyg NIB Utfodra gris. Det är ett lättanvänt, webbaserat program där men kan utveckla ett recept för olika typer av grisproduktion.