Det är lite extra roligt i november för nu arbetar ett 50-tal lantmästarstudenter på Alnarp med foderstatsberäkningar i vårt foderstatsprogram NIBStat. Vi hoppas att de finner det intressant och lärorikt att jobba i detta verktyg. Vi önskar dem också lycka till med sin fortsatta utbildning.