I dagarna har vi uppdaterat vårt optimeringsprogram. Det är ett helt webbaserat program för foderoptimering som arbetar med linjär programmering. Med det kan man skapa foderlistor och foderblandningar för vilket djurslag man önskar och arbeta med vilka parametrar som helst. Till hjälp finns fodermedelstabeller med mängder av foder. Det är mycket kraftfullt.

finns filmer som visar hur det fungerar